Невід'ємною частиною сучасної управлінської діяльності є Паблік рилейшнз. Інструментарій паблік рилейшнз спрямований на створення атмосфери взаєморозуміння між організацією і громадськістю, між партнерами в усіх сферах суспільного життя на основі правдивої і повної інформації.

Основна мета дисципліни – вивчення студентами теоретичних основ щодо формування громадської думки, та управління нею, за допомогою використання сучасних систем масової комунікації та заходів масової інформації, а також вміння налагодити безпосередні контакти з громадськістю, цільовою аудиторією, партнерами, споживачами, клієнтами.

Головним завданням студентів під час вивчення курсу «Паблік рилейшнз» є всебічне пізнання сутності системи PR, її елементів та необхідності їх використання в сучасних умовах ринкових відносин і демократії, формування знань і навичок використання найефективніших форм і методів організації та здійснення зв'язків фірми з цільовою аудиторією з грамотним використанням систем масової комунікації та засобів масової інформації.

Тому основними завданнями дисципліни «Паблік рилейшнз» є:

 • ретельне вивчення цільової аудиторії, партнерів, клієнтів і споживачів, та забезпечення обґрунтованої інформаційної політики, її стратегії і тактики;
 • опанування методів планування, організації та здійснення зв'язків з громадськістю при формуванні і здійсненні маркетингової, кредитно-фінансової, комерційно-посередницької діяльності;
 • вивчення, аналіз, формування та оцінка громадської думки, настроїв і реакції споживачів на діяльність та інформацію фірми (організації), і підготовка аналітичних даних для прийняття управлінських рішень;
 • ознайомлення з методами організації і проведення акцій, PR — кампаній, ділових зустрічей, конференцій, презентацій з використанням засобів масової інформації;
 • вміння організувати та налагодити відносин з громадськістю (цільовою аудиторією);

Предметом дисципліни є механізм реалізації системи зв'язків з цільовою аудиторією, вивчення закономірностей й випадковості їх виникнення, функціонування та розвитку, принципів і методів діяльності з формування та управління громадською думкою в інтересах фірми і громадськості.

Місце дисципліни «Паблік рилейшнз» у навчальному процесі визначається тим, що вона є однією з додаткових до профілюючих предметів при підготовці економістів і разом з іншими дисциплінами повинна сформувати у студентів необхідний обсяг спеціалізованих знань, потрібних їм у майбутній професійній діяльності. Тому вузлові положення дисципліни пов'язані з такими дисциплінами як «Маркетинг», «Менеджмент», «Соціологія», «Політологія», «Філософія», «Комунікаційні процеси навчання», «Психологія» та ін.

Зміст дисципліни

 1. Загальна характеристика, предмет, об'єкт і основні категорії паблік рилейшнз
 2. Система масових комунікацій у суспільстві. Планування, організація та здійснення зв'язків з громадськістю
 3. Механізм взаємодії PR із засобами масової інформації
 4. Паблік рилейшнз в діяльності промислових та комерційних підприємств
 5. Паблік рилейшнз у фінансовій сфері
 6. Корпоративний імідж та його використання у паблік рилейшнз
 7. Паблік рилейшнз в системі маркетингу
 8. Паблік рилейшнз та відносини з державою
 9. Паблік рилейшнз в політичній сфері. Проведення організаційно — представницьких заходів
 10. Міжнародні зв'язки з громадськістю