Ринкова економіка ставить кожного виробника в такі умови, коли він змушений турбуватися не тільки про збут своєї продукції підприємству оптової торгівлі, а й про подальше її просування до кінцевого споживача. На шляху від виробника до споживача товар проходить через кілька ланок. Він переходить від одного власника до іншого, поступово збільшуючи свою вартість. Довжина цього каналу залежить від різноманітності виробничого асортименту, територіальної віддаленості виробника від кінцевого споживача, видів транспорту і транспортних засобів, мінімальних норм відвантаження товарів та інших чинників.

Метою курсу «Інфраструктура товарного ринку» є оволодіння теорією розвитку інфраструктури товарного ринку як найважливішої частини ринкової економіки, практичним вмінням управляти її діяльністю по просуванню, зберіганню та продажу товарів та послуг, забезпечення потреб споживачів, здатністю знаходити та реалізувати рішення по інтенсифікації і підвищенні ефективності діяльності цієї сфери.

Завдання курсу «Інфраструктура товарного ринку» полягає в опануванні майбутнім фахівцем з маркетингу основних навичок щодо управління діяльністю господарських суб’єктів, що відносяться до ринкової інфраструктури по просуванню, зберіганню та продажу товарів та послуг, базуючись на маркетинговій концепції управління та виходячи з конкретних умов ринкової кон’юнктури і впливу зовнішнього та внутрішнього ринкового середовища.

Дисципліна «Інфраструктура товарного ринку» відрізняється досить значним обсягом навчальної інформації при її вивченні і потребує ґрунтовних знань з багатьох навчальних дисциплін, як теоретичного . так і прикладного характеру. Вузлові питання курсу пов’язані з такими дисциплінами як: «Історія економічних вчень», «Розміщення продуктивних сил», «Макроекономіка» та «Мікроекономіка», «Політична економія», «Маркетинг». З іншого боку, як базова теоретична дисципліна професійно орієнтованого циклу дисциплін вона виступає основою для вивчення таких дисциплін як: «Логістика», «Комерційна діяльність посередницьких підприємств», «Промисловий маркетинг», «Маркетингова політика розподілу», «Маркетингова політика комунікацій», «Управління комерційними ризиками» та ін.