Інформаційна  база на електронних носіях:

1.  Звітна інформація по підприємствах регіону (на електронних носіях):

 1. ВАТ Арселор Міттал Кривий Ріг
 2. ВАТ КЗГМ
 3. ВАТ Кривбасвибухпром
 4. ВАТ Кривбасрудремонт
 5. ВАТ Кривбастехпром
 6. ВАТ Кривий Ріг Цемент
 7. ВАТ Криворіжгаз
 8. ВАТ Кривіоріжхліб
 9. ВАТ Криворізький міськмолокозавод №1
 10. ВАТ Криворізький хлібокомбінат №2
 11. ВАТ Криворізький  завод Універсал
 12. ВАТ Криворізький турбіний завод Констар
 13. ВАТ Криворізький  хлібокомбінат №1
 14. ВАТ КЦРЗ
 15. ВАТ Правекс Банк
 16. ВАТ Райффайзен Банк Аваль
 17. ВАТ Суха Балка
 18. ВАТ Укррудпром
 19. ВАТ Універсам Кривбас
 20. ЗАТ КЗГО
 21. ЗАТ  Оболонь
 22. ЗАТ Приватбанк
 23. ВАТ  Ін.ГЗК
 24. ВАТ  Півд.ГЗК
 25. ВАТ Півн.ГЗК
 26. ВАТ  ЦГЗК
 27. ВАТ  РЕГОМ
 28. ВАТ  КЗРК
 29. ВАТ Страхова компанія Оранта-Дніпро
 30. ТОВ Династія-Ураіна
 31. ТОВУніверсалпромсервіс

2. Електронна бібліотека :

— налічує 60 примірників навчальних посібників, а також інформацію з різних тематичних напрямків та ринків товарів та послуг.

3. Каталоги:

— бібліографія за навчальними дисциплінами  кафедри.

— нормативно-правові  акти ( з перідичних видань)

— тематичний каталог ( з періодичних видань)

— огляд ринків товарів та послуг(з періодичних видань

— бібліографія за темами курсової роботи з дисципліни „Маркетинг”

— бібліографія за темами курсової роботи з дисципліни”Промисловий маркетинг”.

— бібліографія за темами  дипломної роботи спеціаліста.

— бібліографія за темами дипломної роботи  магістра.

4. Стан забезпечення підручниками по кафедрі маркетингу:

Маркетинг

1. Павленко А.Ф., Войчак А.В.
Маркетинг. К.: КНЕУ, 2003. – 246с.
2. Липчук В.В., Дудяк А.П., Нечаєв В.П. Маркетинг: основи теорії і практики – Львів.: Новий Світ, 2004. – 288 с.
3. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент. К.: КНЕУ, 1998. – 268с.
4. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг. К.: КНЕУ, 1998., 152 с.
5. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна
політика. К.: КНЕУ, 2001. – 156 с.
6. Гаркавенко С.С. Маркетинг. К.: Лібра, 2002. – 712с.
6. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: изд. „Вильямс”, 1999. – 1056с.
7. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент СПб.: Питер, 2000. – 872 с
8. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Маркетинг К.: КНЕУ, 2001., 127 с.
9. Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу:Навчальний посібник. -К.:КНЕУ,1999.
10. Хруцкий В.Е., Коренева И.В. Современній маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: Учебное пособие 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 1999. -258 с.

Паблік рилейшнз

1. Білоус В.С.
Паблік рилейшнз, К.: КНЕУ, 2005
2. Викентьев И.Л. Проблемы рекламы и Pablik Relations, 1995
3.Дороти Доти И. Паблисты и паблик рилейшнз, 1998
4. Поченцов Г. Паблік рилейшнз, 2003.
5. Королько В.Г. Паблік рилейшнз, 2003
6. Демин Ю.М.Бизнес-PR. -М.:Бератор-Пресс,2003. -336с
7. Варакута С.А.,Егоров Ю.Н.Связи с общественност ью:Учебное пособие . -М.:ИНФРА-М. -246с
8. Моисеев В.А. Паблик ри лейшнз – средство социальной коммуникации(Теория и практика) -К.:Дакор,2003-506с.
9. Синяева И.М.Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности:Учебник для вузов-2- изд.перераб.и доп. -М.:юнити-дана- ,2003-414С.
10. Гаркавенко С.С. Маркетинг. К.: Лібра, 2002. – 712с.

Маркетинговий менджмент

1. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент К.: КНЕУ, 2002
2. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: підручник – К.:КНЕУ – 246 с
3. Курочкин А.С. Операционный менеджмент К.: МАУП, 2000
4. Ламбен Ж. -Ж. Стратегічний менеджмент. СПб., 2000.
5. Фатхундінов Р.А.
Стратегический маркетинг. М.: „Бизнес – Школа” 2002.
політика. К.: КНЕУ, 2001. – 156 с.
6. Котлер Ф. Маркетинг – менеджмент, Питер, 2004
7. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства К.: КНЕУ, 2001

Маркетингові дослідження

1. Белявский И.К. Маркетинговые
2. Гилберт А., Черчилль Маркетинговые исследования, 2000
3. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования, 1998
4. Малхорта, Нэрем К. Маркетинговые исследования, 2002
5. Полторак В.А. Маркетингові дослідження, 2003
6. Пол Хаг Маркетинговые исследования, 2004.
7. Крикавський Є.В. Маркетингові дослідження, 2004
8. Старостина А.А. Маркетинговые исследования, 2001
9. Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу:Навчальний посібник. -К.:КНЕУ,1999.
10. Старостіна А.О.Маркетингові дослідження. Практичний аспект. -К.,М.,СПб.,Видавничий дім „Вільямс”,1998. -262 с.
11. Дибб С.,Симкин Л. Практическое руководство по сегментированию рынка. -СПб.:Питер,2002. -240 с.
12. Дибб С.,Симкин Л, Брэдли Дж. Практическое руководство по маркетинговому планированию- СПб.:Питер, 2001. -256 с.
13. Хруцкий В.Е., Коренева И.В.Современній маркетинг:настольная книга по исследованию рынка:Учебное пособие 2-е изд.,перераб. и доп. — М.:Финансы и статистика, 1999. -258 с.

Підприємництво та бізнес-культура

1.Липчук В.В., Дудяк А.П., Нечаєв В.П. Маркетинг: основи теорії і практики – Львів.: Новий Світ, 2004. – 288 с.
2.Гончарук Я.А., Павленко А.Ф. Скибінський С.І. Маркетинг. К.: КНЕУ, 2004., 392 с.
3. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг. К.: КНЕУ, 1998., 152 с
4. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна
політика. К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.
5. Бусыгин А.В. Предпринимательство.Основной курс: Учебник : В 2кн. – М.:Интерфакс, 1994
6. Гаммерлинг Г.А. Практический курс предпринимательства. – М.,1997
7. Курс предпринимательсьтва: Учебник для вузов/ Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А.Швандера . – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.
8. Лапуста М.Г. Малое предпринимательство. -М.:Инфра, 1997.
9. Основы предпринимательства : Учебное пособие. – М.: Луч,1993.
10. Теория маркетинга/Под ред.М.Бейкера . -СПб.:Питер-464с.

Стратегічний маркетинг

1.Куденко Н.В. „Стратегічний маркетинг”. К. – КНЕУ, 2005. — 152
2. Куденко Н.В. „Стратегічний маркетинг”. К. – КНЕУ, 2005. — 152с.
3. Фатхундінов Р.А.
Стратегічний маркетинг. М.: 2004
4. Герасимчук В.Г.
Стратегічне управління підприємством К.: КНЕУ, 2000
5. Креденс, Девид В.
Стратегический маркетинг М.: „Вильямс”, 2003.
6. Дей Д.
Стратегічний маркетинг М.: „Экспо – Пресс”, 2002
7. Стратегічний маркетинг М.: „Экспо – Пресс”, 2002

Маркетинг в банку

1. Нікітін А.В. Маркетинг в банку.: Навч. методичний посібник. К.: КНЕУ, 2001. – 170с.
2. Колодізєв О.М., Тригуб Д.В., Маркетинг в банку. Навч. посіб. – Харків, „ІНЖЕК”, 2004. – 154с
3. Спицин И.О., Спицин Я.О. Маркетинг в банке. Учебник. – Тернополь: ОАО „Тарнекс”, 1993. – 656с.
4. Романов А.Н. Маркетинг. Учебник. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996
5. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг. М.: Финансы и статистика, 1991. – 256 с.
6. Алексєєв І.В., Захарчук О.В. Банківський маркетинг, Львів: ЯБК НБУ, 1998. – 120с.Усього:

Маркетинг в банку

1. Нікітін А.В. Маркетинг в банку.: Навч. методичний посібник. К.: КНЕУ, 2001. – 170с.
2. Колодізєв О.М., Тригуб Д.В., Маркетинг в банку. Навч. посіб. – Харків, „ІНЖЕК”, 2004. – 154с
3. Спицин И.О., Спицин Я.О. Маркетинг в банке. Учебник. – Тернополь: ОАО „Тарнекс”, 1993. – 656с.
4. Романов А.Н. Маркетинг. Учебник. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996
5. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг. М.: Финансы и статистика, 1991. – 256 с.
6. Алексєєв І.В., Захарчук О.В. Банківський маркетинг, Львів: ЯБК НБУ, 1998. – 120с.

Інфраструктура товарного ринку

1. Бєлявцев М.Л., Шестопалова Л.В. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 416 с
2. Дубницкий В. И., Пилюшенко В. Л. Инфраструктура товарного рынка: Учеб. пособие. – Донецк, 2001. – 531 с...
3. Ибрагимов Л.А. Инфраструктура товарного рынка. – М.: Издательство «Приор», 2001. -256 с.
4. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посібник / Під ред. Д-ра екон. наук, літер. І.В.Сороки. — К.: НМЦВО MoiH України, НВФ «Студцентр», 2002. — 608 с.
5. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посібник / Під ред. Д-ра екон. наук, літер. І.В.Сороки. — К.: НМЦВО MoiH України, НВФ «Студцентр», 2002. — 608 с.

Комекрційна діяльність посередницьких підприємств

1. Балабанова Л.В., Германчук A.M. Комерційна діяльність: маркетинг i логістика. – Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 288 с.
2. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – К.: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997.— 408 с.
3. Бланк И.А. Торгово-посредническое предпринимательство. Киев, 1992.
4. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 324 с.
5. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ – ДАНА, 2000. – 623 с.
6. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность. М.: ИВЦ «Маркетинг», 1998. – 328 с
7. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник. – М...ИНФРА М, 2001. -248 с.

Маркетинг закупівлі

1. Бутуев С.Д., Морозов В.В. Управление закупками в проэктах. – К.: Укрнет, 1999
2. Пелячек Р.Т. Методические рекомендации по созданию и организации деятельности тендерного комитета. – К.: Экобуд, 2000

Маркетингова політика розподілення

1.Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. К.: КНЕУ, 1998
2. Балабанова Л.В. Маркетинговий аудит системи збуту торговельних підприємств. К.: ВД „Професіонал”, 2004
3. Старостина А.О. Промисловий маркетинг: Теорія, світовий досвід, українська практика: Підручник – К.: Знання, 2004
4. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытомУсього:

Логістика

1. Кальченко А.Т. Логістика.:  Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 112 с.
2. Альбеков А.У. , Федько В.П. Логистика коммерции. – Ростов-на – Дону.: Феникс, 2001. – 512 с.
3. Миротин Л.Б. Лигистика для предпринимателя. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 252 с
4. Неруш Ю.М. Логістика. – М.: ЮНИТИ –ДАНА, 2000. – 389 с.
5. Николайчук В.Е. Логістика. – СПб.: Питер, 2001. – 160 с
6. Окландер М.А. Промислова логістика. К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 222 с
7. Практикум по логистике / Под ред. Б.А. Аникина, – М.: ИНФРА –М, 2000. – 270 с.Усього:

Маркетингова цінова політика

1. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика. – К.: КНЕУ, 2005. – 393 с.
2. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства. – К.КНЕУ, 2001. — 257 с.
3. Павленко А.Ф., Корінєв В.Л. Маркетингова політика ціноутворення. К.: КНЕУ, 2004. – 323с.
4. Балабанова Л.В., Сардак О.В., Цінова політика торгівельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації. –К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 156 с.
5. Гаркавенко С.С. Маркетинг. – К.: Лібра, 2002. – 712 с
6. Длігач А.О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика. – Мінськ, ”Вишейшая школа”, 2004. – 240 с.
7. Єрухимович І.Л. Ціноутворення. – К.: МАУП, 1998. – 104 с.
8. Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення. – К.: МАУП, 2001. – 152 с.
9. Тарасович В.М. Ценовая политика предприятия. – СПб.: Питер, 2001. – 272 с.Усього:

Матеріально-технічне забезпечення

1. Старостіна А.О. Промисловий маркетинг. К.: Іван Федоров, 2005. – 766с
2. Пилипчук В.П., Оснач О.Ф. Промисловий маркетинг. К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 264с.
3. Николайчук В.Е., Белявцев М.И. Промышленный маркетинг. Донецк.: ООО ПКФ «БАО», 2004. – 384 с.Усього:

Поведінка споживача

1. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент. – К.: КНЕУ, 2001. – 119 с.
2. Алешина И.В. Поведение потребителей. М.: ФАИР – ПРЕСС, 1999. -384с.
3. Амблер Т. Практический маркетинг. – СПб.: Питер, 1999. – 400 с.
4. Джеймс Ф. Эндиел, Роднер Д. Блэкуэл. Поведение потребителей. – СПб.: Питер, 2000. – 759 с.
5. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг. – М.: Сирин. – 278 с.Усього:

Управління продажами

1. Марк У.Джонстон,Грег У.Маршпл.Управление отделом продаж.Планирование.Организация.Контроль. -М.,СПб,К.,2005
2. Шпитонков С.В.Єффективное управление продажами-СПб.,М.,2006Усього:

Промисловий маркетинг

1.Крикавський Є.В.,Чухрай Н.І.Промисловий маркетинг:Підручник. -Львів:Видавництво Національног університету „Львівська політехніка”. -336с.
2. Пилипчук В.П.,Оснач О.Ф.,Коваленко Л.П.Промисловий маркетинг:Навчальний посібник-Київ:Центр навчальної літератури,2005-264с.
3. Старостіна А.О.,Длігач А.О.,Кравченко В.А.Промисловий м маркетинг:Теорія,світовий досвід,українська практика:Підручник./За ред.А.О.Старостіної. -К.:Знання. -764.с
4. Вачевский М.В.Промисловий маркетинг.Основи теорії і практики:Навч.посібник-К.:Центр навчальної літератури,2004256.с.
5. Ковалев А.И.Промышленный маркетинг в 2 ч. -М.:ОООФирма Благовест-В,2002. -312С.Усього:

Маркетингова політика коммунікацій

1. Лук’янець Т.І.Маркетингова політика комунікацій-К.:КНЕУ,2000-380с.

2. Лук’янець Т.І.Маркетингова політика комунікацій-К.:КНЕУ,2002. -380с.
3. Гаркавенко С.С.Маркетинг.Підручник. -К.:Лібра,2002-712с
4. Джефкінс Ф.Реклама:Практичний посібник:Пер.з 4-го англ...вид./Доповнення і редакція Д.Ядіна. -К.:Т-во „Знання”,КОО,2001-456с.Усього:

Рекламний менеджмент

1. Лук’янець Т.І.Рекламний менеджмент:Навчальний посібник. -К.:КНЕУ,1998. -276с
2. Лук’янець Т. І. Рекламний менеджмент: Навч. -метод. посібник для самостійн. вивч. дисцип. – К.: КНЕУ. ,2002– 200 с.
3. Лук’янець Т І...Рекламний менеджмент:Навч.посібник-2-ге вид.доп. -К.:КНЕУ.,2003-440с.Усього:

Маркетинговий аудит

1. Балабанова Л.В., Балабаниць А. Маркетинговий аудит системи збуту. Навчальний посібник—К.: ВД “Професіонал”, 2004.—224 с.
2. Войчак А.В.Маркетинговий менеджмент. -К.:КНЕУ-268с.
3. Болт Г.Дж.Практическое руководство по управлению сбытом: Пер.с. англ. -М.:Экономика,1991. -271с.
4. Хруцкий В.Е.Современный маркетинг:Настольная книга по исследованию рынка:Учебное пособие-М... -560с
5. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І. Промисловий маркетинг: Підручник. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2001. -336сУсього:

Електронна комерція

1. Балабанов И.Т.Электронная коммерция. -СПб.:Питер.,200
2. Пінчук Н.С.,Галузинський Г.П.,Орленко Н.С.Інформаційні системи і технології в маркетингу: Навчальний посібник. -К.:КНЕУ.,1999-328
3. Пінчук Н.С.,Гал узинський Г.П.,Орленко Н.С.Інформаційні системи і технології в маркетингу: Навчально-методичний посібник для самостійного вивч.дисц. -К.:КНЕУ,2001-296с.
4. И.В. Успенский Интернет-маркетинг.
5. Береза А. М. Електронна комерція: Навч. посіб. – К.: КНЕУ,2002 – 326 с.Усього:

Бренд-менеджмент

1. Дорошев В.И.Ввведение в теорию маркетинга:Учебное пособие. -М.:ИНФРА-М.2000. -285с
2. Старостіна А.О.,Длігач А.О.,Кравченко В.А.Промисловий м маркетинг:Теорія,світовий досвід,українська практика:Підручник./За ред.А.О.Старостіної. -К.:Знання,2005. -764.с
3. Федько В.П.,Федько Н.Г.Основы маркетинга.Серия «Учебники Феникса». -Ростов н/Дону:Фенікс.,2002. -480сУсього:

Бренд-менеджмент

1. Дорошев В.И.Ввведение в теорию маркетинга:Учебное пособие. -М.:ИНФРА-М.2000. -285с
2. Старостіна А.О.,Длігач А.О.,Кравченко В.А.Промисловий м маркетинг:Теорія,світовий досвід,українська практика:Підручник./За ред.А.О.Старостіної. -К.:Знання,2005. -764.с
3. Федько В.П.,Федько Н.Г.Основы маркетинга.Серия «Учебники Феникса». -Ростов н/Дону:Фенікс.,2002. -480сУсього:

Маркетингова товарна політика

1. Кардаш В.Я.Маркетинговая товарная политика:Навчальний посібник. -К.:КНЕУ,2001-240с.
2. Ткаченко Н.Б.Маркетингова політика:Навч.посібник-К.:Київ.держ.торг.у-тет- ,200149с.
3. Варакута С.А.Управление качеством продукции. -К.,2001-207с.Усього:

Товарна інноваційна політика

1. Кардаш В.Я.Товарна інноваційна політика.Навчальний посібник. -К.:КНЕУ,1999-124с
2. Кардаш В.Я.,Павленко І.А.,Шафа люк О.К.Товарна інноваційна політика. -К.:КНЕУ,2001-226С.
3. Кардаш В.Я.,Павленко І.А.,Шафа люк О.К.Товарна інноваційна політика.Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. -К.:КНЕУ,2001-182С.
4. Каракай Ю. В. Маркетинг інноваційних товарів: Монографія. – К.: КНЕУ.,2005 – 226 с.Усього:

Фінансовий менеджмент

1. Буряк Л. Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: Навч. -метод. посібник для самостійн. вивч. дисцип. – К.: КНЕУ,2002. – 84 с.
2. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент: Навч. Посібник. – 2-ге вид. Перероб. Та допов. – К.: ЦУЛ. ,2002– 496с.
3. Матюшенко І.Ю. Основи фінансового менеджменту: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ.,2003 – 220с.Усього:

Товарознавство

1. Товароведение:Курс лекций/А Вт. -состА.А.Болотниов. -К.:МАУП.,1999-160С
2. Войчак А. В. Товароведение сырья и материалов: Учеб. Пособие. – К.: Высшая шк. Головное изд-во.,1989 – 279 с.
3. Сирохман І. В., Задорожний І. М., Пономарьов П. Х. Товарознавство продовольчих товарів: Підручник. – К.: Лібра,2000. – 368 с.

Економічний аналіз

1. Бердникова Т.Б.Анализ и діагностика фінансово-хозяйственной деятельности предприятия. -М.:ИНФРА-М.,2003-215с.
2. Ковалев В.В.,Волкова О.Н.Анализ хозяйственной деятельности предприятия:Уебник-М.:ООО”ТК Велби”,2002. -424с.
3. Ковалев А.И.,Войленко В.В.Маркетинговый анализ. -М.:Центр экономики и маркетинга-Изд.2-е ,перераб.и доп.,2000-256с.
4. Болюх М.А.,Горбатюк М.І.Збірник задач з курсу „Економічний аналіз”Навч.посібник-К.:КНЕУ,20021-232С.
5. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк. За ред. акад. НАНУ, проф... М.Г. Чумаченька. – К.: КНЕУ.,2001– 540с.

Менеджмент персоналу

1. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк. За ред. акад. НАНУ, проф... М.Г. Чумаченька. – К.: КНЕУ.,2000 – 540с.
Крамаренко В. І. Управління персоналом фірми: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ. ,2003– 272 с.
2. Герасимов Б.Н., Чумак В.Г., Яковлева Н.Г. Менеджмент персонала.: Учеб. пособие. – Ростов Н/Д: “Феникс”.,2003 – 448с.

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг

1. Лифиц И.М.Основы стандартизации ,метрологии,сертификации.:Учебник. -2-е изд.испр. и доп. -М.:Юрайт-М,2001. -268с
2. Шаповал М.І.Основи стандартизації,управління якістю і сертифікації:Підручник. -К.:Українськ0-фінський інститут менеджменту і бізнесу,1998. -152с
3. Цюцюра С.В., Цюцюра В.Д. Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація: Нач. посіб. –3-те вид., стер.–К.: Знання,2006–242с. (Вища освіта ХХІ ст)
4. Кириченко Л.С.,Мережко Н.В.Основи стандартизації,метрології.управління якістю:Навчальний посібник. -К.:Київський національний торгово-економічний університет.,2001-446с