Рекламний менеджмент сконцентрований на аналізі, плануванні, контролі та прийнятті рішень органами, що займаються рекламною діяльністю. Сфера рекламного менеджменту складається з взаємодіючих установ, кожна з яких відіграє певну роль у рекламному процесі. Тому основна мета курсу “Рекламний менеджмент” полягає у визначенні ролі рекламної діяльності рекламодавців, обслуговуючих установ і їхнього впливу на процес рекламування.

Рекламний менеджмент – є однією з профілюючих дисциплін для фахівців з маркетингу, яка покликана разом з іншими дисциплінами формувати необхідний обсяг професійних знань вищеозначених фахівців. Тому при вивченні курсу зосереджується увага на прийнятті рішень щодо рекламної кампанії в усіх рамках рекламного бізнесу (рекламодавець – рекламна агенція – дослідницькі фірми – споживач), розробці моделей поведінки споживачів і засобів кількісних вимірювань впливу реклами на цільову аудиторію. При цьому рекламний менеджмент розглядається в контексті маркетингу та загальної стратегії фірми-рекламодавця.

В основу методики викладення матеріалу, засобів аналізу і планування рекламної діяльності покладено методики А. Дейана (“Реклама”), Е, Діхтля і Ф.Хершгена (“Практичний маркетинг”), Ф.Котлера (“Основи маркетингу”), Т.І.Лук’янець (“Рекламний менеджмент”) та ін.

Метою курсу “Рекламний менеджмент” є показ місця та ролі реклами в системі маркетингу, виховання ставлення до організації реклами як до серйозного, складного мистецтва, а також обгрунтування проведення рекламних кампаній і підвищення їхньої ефективності на науковій основі. Це дасть змогу майбутнім фахівцям навчитися багатьох засобів рекламного менеджменту, принципів поведінки споживачів та покупців, методів аналізу та прогнозування рекламного ринку. При цьому концепції, моделі та засоби прийняття рішень розглядаються у курсу як частина цілого, що має допомогти майбутнім фахівцям стати ефективними практиками рекламного бізнесу.

Дисцпліа включає наступні основні питання:

  1. Сутність рекламного менеджменту
  2. Психологічні основи рекламного менеджменту
  3. Рекламне дослідження ринку
  4. Організація та структура рекламного процесу. Особливості менеджменту рекламодавця
  5. Основні класифікаційні ознаки реклами
  6. Рекламні агенції і планування рекламних кампаній
  7. Розробка плану використання ЗМІ
  8. Планування і контроль результатів рекламної кампанії