Мета курсу „Товарна інноваційна політика” – дати студентам знання основ процесу створення та виробництва нового товару, планування виробництва нової продукції, розробки та створення нового іміджу товару, оцінки ефективності нового товару та товарної інноваційної політики підприємства в цілому.

Завдання курсу „Товарна інноваційна політика” полягає у вивченні напрямків товарної інноваційної політики, опанування комплексу засобів з розробки, планування та виробництва нової продукції, дослідження функцій маркетингових служб в розробці та виробництві інновацій.

Теми курсу:

1. Поняття та сутність інноваційної діяльності підприємства.

2. Державне регулювання інноваційних процесів в Україні.

3. Організаційні форми інноваційної діяльності.

4. Товар і його властивості.

5. Товарна політика і керування асортиментом.

6. Техніко-економічні показники і методи оцінювання якості продуктових інновацій.

7. Системне управління якістю товарів та послуг.

8. Оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту.

9. Планування і організація створення нового продукту.

10. Сучасні методи і засоби генерування ідей продуктових інновацій.

11. Функціонально-вартісне обґрунтування інноваційного продукту.

12. Дизайн нового товару.

Даний курс розкриває теоретичні основи маркетингової політики ціноутворення – економічну природу цін та її функції, концепції ціноутворення, основні принципи формування цінової політики, цілі ціноутворення, види цін та їх класифікація, фактори маркетингового ціноутворення, методичні підходи до ціноутворення, ціну як інструмент маркетингової цінової політики. Програма курсу також включає загальні підходи до формування стратегії та тактики ціноутворення: особливості маркетингових досліджень в процесі реалізації цінової політики, характеристику цінових стратегій та підходи до вибору стратегій ціноутворення, оцінку ризику у ціноутворенні, основні методи управління ціновими ризиками, правове регулювання ціноутворення в Україні.