МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА
Даний курс розкриває теоретичні основи маркетингової політики ціноутворення – економічну природу цін та її функції, концепції ціноутворення, основні принципи формування цінової політики, цілі ціноутворення, види цін та їх класифікація, фактори маркетингового ціноутворення, методичні підходи до ціноутворення, ціну як інструмент маркетингової цінової політики. Програма курсу також включає загальні підходи до формування стратегії та тактики ціноутворення: особливості маркетингових досліджень в процесі реалізації цінової політики, характеристику цінових стратегій та підходи до вибору стратегій ціноутворення, оцінку ризику у ціноутворенні, основні методи управління ціновими ризиками, правове регулювання ціноутворення в Україні.

Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Тема 1. Формування цінової політики.
Тема 2. Система цін та їх класифікація.
Тема 3. Фактори маркетингового ціноутворення.
Тема 4. Концепції ціноутворення в системі маркетингу.
Тема 5. Ціна як інструмент маркетингової політики.

МОДУЛЬ 2. ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ТА ТАКТИКИ ЦІНОУТВОРЕННЯ.p>

Тема 6. Маркетингові дослідження в процесі реалізації цінової  політики.
Тема 7. Маркетингові стратегії ціноутворення.
Тема 8. Оцінка помилок і ризику при встановлені ціни.
Тема 9. Правове регулювання ціноутворення в Україні.


Еволюція поняття “ціна”.