Мета дисципліни „Стандартизація та сертифікація товарів та послуг” полягає в тому, щоб озброїти студентів глибокими систематизованими знаннями в галузі загальних науково-технічних і практичних основ, засадних методологічних та організаційних положень стандартизації та сертифікації продукції, товарів і послуг в Україні і в світі.

Основними завданнями курсу є:

— озброєння майбутніх спеціалістів систематизованими знаннями основ стандартизації, сертифікації продукції і послуг та їх метрологічного забезпечення як нормативно-правової бази у підвищенні якості і конкурентоспроможності продукції.

Теми курсу:

1. Стандартизація продукції та її роль в розвитку національної економіки.

2. Державна система стандартизації України.

3. Управління діяльністю в сфері стандартизації.

4. Система переважних чисел і параметричні ряди.

5. Основні методи стандартизації товарів та послуг.

6. Якість продукції та послуг та система її показників.

7. Роль кваліметрії і метрології у визначенні показників якості.

8. Методи оцінювання якості продукції та послуг.

9. Система управління якістю.

10. Гармонізація стандартів.

11. Державна система сертифікації.

12. Нормативно-правове забезпечення стандартизації та сертифікації.

13. Міжнародні системи стандартизації та сертифікації.