РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

по кафедрі маркетингу КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана» про затвердження тем курсових робіт з дисципліни «Промисловий маркетинг»

студентам денної форми навчання

IV курсу спеціальності 6.507 – «Маркетинг»

від                 2012 р.

Згідно з навчальним планом спеціальності 6.507 – «Маркетинг» затвердити студентам IV курсу факультету економіки та управління теми курсових робіт з дисципліни «Промисловий маркетинг» і призначити наукових керівників:

П.І.Б. студента Тема курсової роботи Науковий керівник
Алексєєнко

Антоніна

Сергіївна

Оцінка попиту споживачів на локальному ринку засобів виробництва
Ахмедова

Тетяна

Махмудівна
Вплив чинників мікросередовища на ефективність маркетингової діяльності промислового підприємства
Бакаєва

Олена

Олександрівна
Дослідження ринкових можливостей промислового підприємства
Бардашов

Максим

Юрійович
Дослідження мотивації і вимог споживачів до товарів виробничого призначення
Беркута

Катерина

Миколаївна
Корпоративна культура і її роль в розробці і реалізації маркетингової політики підприємства на ринку засобів виробництва
Борисюк

Катерина

Андріївна
Організація взаємовідносин промислових підприємств і посередницьких організацій в процесі ралізації готової продукції
Боровик

Іван

Олегович
Дослідження чинників, що впливають на ефективність маркетингових стратегій підприємства на ринку засобів виробництва
Бронніков

Віктор

Віталійович
Прогнозування попиту на ринку товарів виробничого призначення
Васильченко

Юлія

Олександрівна
Конкурентноспроможність підприємства на ринку товарів виробничого призначення
Ващенко

Ярослава

В'ячеславівна
Сегментація ринку товарів (послуг)  промислового підприємства
Волинець

Катерина

Дмитрівна
Дослідження особливостей поведінки споживачів товарів виробничого призначення
Гайдар

Антон

Олексійович

Розробка та управління інтегрованими маркетинговими комунікаціями промислового підприємства
Гайдар

Аркадій

Олексійович
Дослідження ефективності розподільчої мережі підприємства
Герасименко

Діана

Ігорівна
Планування і розробка технологій просування товарів виробничого призначення на цільовий ринок
Голєва

Анастасія

Анатоліївна
Вибір і організація співпраці з торговим посередником в промисловому маркетингу
Гридковець

Ілона

Олександрівна
Взаємозв'язок і взаємозалежність промислового маркетингу і комерційної логістики в реалізації ринкових стратегій підприємства
Довгій

Віталій

Віталійович
Управління оптовою і роздрібною торгівлею промислового підприємства
Домащенко

Лілія

Олегівна
Гарантійний сервіс і проблеми вдосконалення системи обслуговування споживачів продукції промислового підприємства
Єгорова

Тетяна

Олександрівна
Маркетинговий аудит політики розподілення промислового підприємства
Жеванова

Юлія

Ігорівна
Цінові і нецінові методи конкурентної боротьби на ринку товарів виробничого призначення підприємства
Женчур

Данило

Олегович
Контроль маркетингової діяльності промислового підприємства
Задорожній

Вячеслав

Володимирович
Роль і значення тари і упаковки в маркетинговій діяльності промислового підприємства
Заїка

Дмитро

Сергійович
Управління якістю товарів виробничого призначення
Захаров

Андрій

Олегович
Розробка маркетингової програми виробництва нового товару на промисловому підприємстві
Іващенко

Карина

Володимирівна
Створення і вдосконалення інформаційних систем промислового маркетингу
Каленнікова

Анастасія

Андріївна
Організація договірної діяльності з постачання товарно-матеріальних цінностей на промисловому підприємстві
Кононенко

Юлія

Сергіївна
Тактика і стратегія в реалізації маркетингової політики підприємства на ринку товарів виробничого призначення
Корнюшин

Олексій

Васильович
Організація і планування рекламної кампанії промислового підприємства на ринку засобів виробництва
Котенко

Андрій

Миколайович
Медіапланування і PR-підтримка бренду промислового підприємства
Коцюба

Марина

Вікторівна
Порівняльна оцінка форм і методів просування товарів виробничого призначення
Кулішок

Дмитро

Григорович
Використання лізингу в практиці господарювання промислових підприємств
Кушнір

Лілія

Олегівна
Адаптація маркетингової діяльності прослового підприємства до ситуації, що склалася на ринку засобів виробництва
Лещик

Сергій

Борисович
Формування маркетингових комунікацій промислового підприємства

Манчик

Вячеслав

Анатолійович

Діяльність промислових підприємств по просуванню продукції виробничого призначення
Матукова

Марина

Володимирівна
Вибір та просування стратегічних позицій підприємства на ринку товарів виробничого призначення
Мирончик

Іван

Владленович
Ефективність системи маркетингових досліджень промислового підприємства
Міхно

Яна

Володимирівна
Аналіз виконання договорів по збуту готової продукції промислового підприємства
Міщук

Олександр

Миколайович
Оцінка маркетингового потенціалу промислового підприємства на регіональному ринку
Могилевська

Юлія

Юріївна
Маркетинговий аудит товарної політики промислового підприємства
Монахова

Оксана

Євгенівна
Виставки та ярмарки як чинник забезпечення ефективної маркетингової діяльності промислового підприємства
Олефір

Артем

Олегович
Формування попиту на товари виробничого значення
Осадча

Катерина

Володимирівна
Ефективність маркетингової діяльності промислового підприємства
Пашинська

Ірина

Сергіївна
Організація управління маркетингом на промисловому підприємстві
Пивоварова

Ганна

Андріївна
Прямі продажі і їх роль в системі просування товарів виробничого призначення на ринку
Пилипенко

Олександр

Сергійович
Маркетинг-мікс в системі виробничо-комерційної діяльності підприємства

Пожарук

Інна

Володимирівна
Впровадження Інтернет-технологій в практику маркетингової діяльності промислового підприємства
Пономарь

Альона

Валентинівна
Імідж промислового підприємства, його дослідження і формування
Руденко

Павло

Андрійович
Управління процесом закупівлі товарів виробничого призначення
Швець

Катерина

Олександрівна
Дослідження і оцінка поведінки споживачів на цільовому ринку промислового підприємства
Самойленко

Каріна

Вікторівна
Форми і методи конкурентної боротьби промислового підприємства на ринку товарів виробничого призначення
Сацька

Ганна

Валеріївна
Комплексний аналіз маркетингової діяльності промислового підприємства
Семенюк

Інна

Анатоліївна
Маркетингові інформаційні системи та системи підтримки рішень промислових підприємства
Сільченко

Надія

Олександрівна
Вплив чинників макросередовища на ефективність маркетингової діяльності промислового підприємства
Столпнік

Дмитро

Дмитрович
Комплексне маркетингове дослідження споживачів як основа ефективного управління брендом
Тіщенко

Дар’я

Олександрівна
Організація системи стимулювання збуту товарів виробничого призначення
Ткачук

Дарія

Віталіївна
Логістичні підходи в реалізації маркетингової політики підприємства на ринку засобів виробництва
Топаленко

Денис

Русланович
Розробка програми рекламної кампанії підприємства на ринку засобів виробництва
Урлянський

Дмитро

Володимирович
Формування ефективного «портфелю замовлень» промислового підприємств в ринкових умовах
Усенко

Катерина

Олегівна
Розробка та реалізація ефективної маркетингової програми експорту продукції промислового підприємства
Фомін

Олександр

Олександрович
Позиціонування товарів виробничого призначення на промисловому ринку
Черничка

Олексій

Іванович
Управління продажами на ринку товарів виробничого призначення
Чіпак

Оксана

Миколаївна
Функціонально-вартісний аналіз маркетингової діяльності промислового підприємства
Чорнобай

Леонід

Вікторович
Роль збутової політики в маркетинговій діяльності промислового підприємства
Чухнєв

Олександр

Володимирович
Паблік рилейшнз в системі промислового маркетингу підприємства
Шевченко

Альона

Андріївна
Дослідження впливу життєвого циклу товару на маркетингову діяльність промислового підприємства
Шепеленко

Катерина

Вікторівна
Управління системою інформаційного забезпечення маркетингової діяльності промислового підприємства
Шишкін

Олександр

Вадимович
Оперативне планування маркетингової діяльності промислового підприємства
Шпонька

Інна

Олексіївна
Використання послуг торговельно-посередницьких фірм в організації збуту продукції промислового підприємства
Шуль

Сергій

Миколайович
Дослідження і вибір цільового ринку промислового підприємства
Яковенко

Анна

Володимирівна
Аудит маркетингової діяльності промислового підприємства
Ямкова

Ганна

Сергіївна
Створення та управління партнерськими мережами та маркетинговими каналами промислового підприємства
Прокопенко

Марина

Сергіївна
Розробка маркетингової програми формування ефективної структури товарного асортименту промислового підприємства
Путіліна

Ксенія

Андріївна
Позиціонування підприємства з погляду споживачів, конкурентів і оптових посередників
Павленко  Н.М. Діагностика конкурентного середовища в системі промислового маркетингу