Програма курсу орієнтована на вивчення основ теорії логістики, як науки, що базується на концепції інтеграції процесів постачання, виробництва, збереження товарів та їх просування від товаровиробників до кінцевого споживача. Значна увага приділяється питанням управління матеріальними потоками в логістичних системах з використанням методичного інструментарію прийняття типових логістичних рішень у постачанні, виробництві та збуті, у сфері переміщення, складування та управління запасами. Також розкривається сутність логістики посередництва та організації транспортно-експедиційних послуг, сучасні аспекти глобалізації процесів логістики та логістичне управління на міжнародному рівні.