Дисципліна “Підприємництво та бізнес — культура” є конкретною методологічною дисципліною, що  ґрунтується на матеріалах інших економічних дисциплін і значною мірою узагальнюючи здобуті студентами знання.

Мета вивчення дисципліни – оволодіти комплексом знань з основ підприємництва, сформувати навички підприємницького мислення.

Основні завдання курсу:

 • з`ясувати місце дисципліни в навчальному процесі, розкрити її основну мету та визначити категорії підприємництва,
 • дати чітке уявлення про загальнотеоретичні засади підприємництва,
 • ознайомити із сучасним станом розвитку підприємництва та його проблемами,
 • сформувати у студентів цілісне бачення проблем підприємницької діяльності,
 • озброїти студентів навичками і вмінням, необхідними для організації власної справи.

Предметом дисципліни “Підприємництво та бізнес — культура”  є економічні категорії, науково-методологічні та практичні аспекти підприємницької діяльності.

Дисципліна “Підприємництво та бізнес — культура”  у навчальному процесі підготовки бакалаврів з маркетингу займає одне з провідних місць, що обумовлене значеннями навичок організації власної справи, управління господарською діяльністю та виробленні обґрунтованих позицій, спрямованих на підвищення її ефективності.

Програма курсу орієнтована на ринкові умови господарювання підприємств.

Значення та місце курсу “Підприємництво та бізнес — культура” у навчальному процесі визначається тим, що він у комплексі з іншими дисциплінами формує необхідний обсяг економічних знань фахівців.

В наслідок вивчення даного курсу:

а) отримують знання у питаннях:

 • механізм здійснення підприємницької діяльності та досягнення успіху,
 • види підприємницької діяльності, та її основні інструменти,
 • етичні засади здійснення підприємницької діяльності,
 • етику ведення ділових переговорів,
 • організаційні форми підприємницької діяльності,
 • порядок створення підприємства;

б) засвоюються навички:

 • із знанням справи використовувати на практиці одержані теоретичні та практиці знання;
 • планувати, організовувати та здійснювати підприємницьку діяльність;
 • здійснювати керівництво  діяльністю підприємств та організацій з різними формами власності на засадах маркетингу для досягнення підприємницького успіху.

В ході вивчення дисципліни розглядаються наступні питання:

 1. Зміст підприємницької діяльності. Місце підприємництва у суспільстві.
 2. Види підприємницької діяльності.
 3. Зовнішнє середовище підприємницької діяльності.
 4. Етична та соціальна відповідальність підприємця.
 5. Культура. Етика ділових переговорів.
 6. Організаційні форми підприємництва.
 7. Порядок створення підприємства.
 8. Договірні взаємовідносини і партнерські зв`язки у підприємництві
 9. Механізм досягнення підприємницького успіху
 10. Ефективність підприємницької діяльності.