Перелік

затверджених тем курсових робіт з дисципліни « Маркетинг» і призначення наукових керівників студентам III курсу факультету економіки та управління.

П.І.Б. студента

Тема курсової роботи

Науковий керівник

Авраменко

Маргарита

Ігорівна
Основні пріоритети концепції маркетингу взаємодії
Бабенко

Олександр

Олександрович
Маркетинговий аудит системи збуту підприємства
Бєлогуров

Євген

Сергійович
Організація комунікативної діяльності фірми
Богдан

Аліса

Миколаївна
Ефективність рекламної діяльності фірми та методи її оцінювання
Великород

Владислава

Сергіївна
Управління торговими марками як активами компанії
Головань

Сергій

Едуардович
Роль позиціонування в маркетинговій діяльності фірми
Гут

Ірина

Олександрівна
Маркетингові заходи привертання уваги споживачів
Дорчинець

Анастасія

Іванівна
Стан та перспективи розвитку маркетингу туризму в Україні
Дубіна

Катерина

олександрівна
Планування та контроль рекламної компанії підприємства
Дудич

Наталія

Олександрівна
Еволюція видів маркетингу та його різновиди
Дуженко

Аліна

Георгіївна
Вибір цільового ринку підприємства
Ємельянова

Галина

Олександрівна
Формування і утримання фірмою конкурентних переваг
Ільєнко

Наталя

Миколаївна
Директ-маркетинг як сучасний спосіб впливу на споживача
Картавець

Анастасія

Вадимівна
Вітчизняний маркетинг в умовах глобалізації світової економіки
Клименко

Марія

Анатоліївна
Маркетингові комунікації у підтримці існуючого бренду компанії
Костевич

Дар'я

Андріївна
Рекламне забезпечення конкурентоспроможності продукту
Крижимінська

Надія

Геннадівна
Дослідження кон'юнктури ринку промислової продукції
Крилова

Ірина

Сергіївна
Сутність та зміст маркетингової діяльності сучасного підприємства
Кріпак

Роман

Сергійович
Відповідність концепції маркетингу потребам сьогодення
Кройс

Крістіна

Олександрівна
Комунікативні технології у рекламі та PR
Крупська

Єлизавета

Валентинівна
Розробка та реалізація маркетингової стратегії підприємства-товаровиробника
Кудінова

Ірина

Сергіївна
Креативні стратегії у розробці  PR-кампаній фірми
Куксенко

Марія

Валеріївна
Маркетингове середовище фірми, основна мета його вивчення
Лавреньов

Нікіта

Костянтинович
Бренд і брендінг у сучасному маркетингу
Литвиненко

Юлія

Геннадівна
Рекламна підтримка заходів по стимулюванню збуту продукції
Лозна

Катерина

Олегівна
Конкурентоспроможність товарів підприємства
Лопатін

Сергій

Олегович
Еволюція концепцій розвитку маркетингу
Лусь

Марина

Вікторівна
Споживач та його роль в концепції маркетингу
Мельник

Євгенія

Вікторівна
Оцінка ефективності діяльності рекламних агенцій
Меркель

Анастасія

Олегівна
Управління збутом готової продукції
Мещанінова

Ксенія

Сергіївна
Підходи до аналізу індивідуальних споживачів
Миронченко

Ганна

Сергіївна
Маркетинг інноваційних товарів
Нікітіна

Дар'я

Олексіївна
Етапи та принципи стратегічного планування маркетингу
Нікіфоренко

Антон

Ігорович
Управління збутом послуг сервісного підприємства
Ніколенко

Ольга

Володимирівна
Роль ціни в комплексі маркетингу
Образок

Катерина

Ігорівна
Маркетингове супроводження інноваційних проектів
Оганесян

Гайк

Камойович
Маркетинговий механізм стимулювання продажу
Олексієнко

Олександр

Вікторович
Розробка індивідуальності та ідентичності бренду
Орєшкіна

Анастасія

Сергіївна
Сучасні проблеми маркетингу
Откидач

Анастасія

Сергіївна
Сфера застосування концепції соціально-етичного маркетингу
Попович

Яна

Володимирівна
Стратегічне планування маркетингової діяльності
Потьомкіна

Анна

Володимирівна
Розробка та реалізація іміджевої реклами компанії
Просолупова

Яна

Юріївна
Формування попиту та стимулювання збуту продукції фірми
Протопопов

Павло

Романович
Інтеграційні стратегії у системі маркетингу
Решетняк

Артем

Вадимович
Сутність та складові комплексу маркетингу
Романов

Антон

Анатолійович
Оцінювання ефективності маркетингової цінової політики фірми
Сенюк

Марія

Григорівна
Організація та планування маркетингової діяльності підприємства
Сокол

Анна

Олександрівна
Розвиток маркетингу послуг в Україні: проблеми, перспективи
Солгалов

Сергій

Олегович
Розвиток банківського маркетингу в Україні: проблеми, перспективи
Стрижак

Юлія

Ігорівна
Управління процесом персонального продажу
Стьопкіна

Ольга

Іванівна
Сутність концепції ринкової сегментації
Ткаченко

Ольга

Іванівна
Позиціювання бренду
Толкачова

Анна

Олегівна
Конкурентоспроможність фірми, методика оцінки
Толмачов

Дмитро

Олексійович
Управління рекламною діяльністю підприємства
Третякова

Катерина

Євгенівна
Антикризовий PR
Фесенко

Анастасія

Яківна
Формування іміджу підприємства та шляхи його покращення
Холоденко

Євген

В'ячеславович
Маркетинг як загальна концепція управління виробничо-збутовою діяльністю компанії
Чепурко

Галина

Павлівна
Практичний мерчандайзинг
Шапарь

Вікторія

Олександрівна
Вплив політики ціноутворення на ефективність діяльності підприємства
Швидка

Маргарита

Андріївна
Особливості маркетингового підходу до ціноутворення
Шеремет

Яна

Олександрівна
Управління асортиментом продукції підприємства-виробника
Шиліна

Аліна

Костянтинівна
Конкурентні позиції фірми на ринку
Шушанія

Акакій

Мамукович
Оптимізація розміщення рекламних звернень у засобах масової інформації
Яровенко

Анастасія

Артурівна
Медіа-планування у діяльності рекламних агенцій
Яценко

Олександра

Володимирівна
Еволюція поглядів на роль маркетингу в компанії