Мета дисципліни — дати студентам глибокі знання науково-теоретичних засад проблеми планування продукту в маркетинговій діяльності, допомогти засвоїти головні методологічні та організаційні положення щодо здійснення оптимальної товарної політики підприємствами ринкової орієнтації.
До товарної політики належать також питання розробки упаковки, товарного знака та найменування товарів, їхньої якості, кількості, дизайну й відповідності цільовому ринку. У сучасній ринковій економіці успішна товарна політика, динамізм і гнучкість виробництва, спрямованого на задоволення конкретних потреб покупців, є однією із головних умов ефективної виробничо-комерційної діяльності підприємства. Стрижнем цієї політики є концепція створення товарів ринкової новизни.

Теми курсу „Маркетингова товарна політика”:

1. Сутність, зміст і завдання товарної політики підприємства.

2. Товари і послуги в маркетинговій діяльності.

3. Ціна в системі ринкових характеристик товару.

4. Якість продукції та методи її оцінювання

5. Конкурентоспроможність товару та її показники.

6. Ринок товарів та послуг.

7. Формування попиту на ринку окремого товару

8. Маркетингові дослідження товарного ринку.

9. Цільовий ринок товару і методика його визначення.

10. Організація управління продуктом.

11. Життєвий цикл товару.

12. Планування нового продукту і розроблення товару.

13. Призначення та види ідентифікації продукції.

14. Упаковка в системі планування продукту.