Дисципліна висвітлює комерційну діяльність тих торгових посередників, які реалізують продукцію виробничо-технічного призначення. Тому їх діяльність пов’язана одночасно зі збутом цієї продукції підприємствами-виробниками і матеріально-технічним забезпеченням підприємств та організацій — споживачів.

За ринкової економіки комерційна діяльність посередників при певних умовах здійснюється ефективніше, ніж безпосередньо виробниками та споживачами продукції. Це вимагає від працівників торгового посередництва глибоких знань законів та принципів ринкових відносин, творчого підходу до їх практичної реалізації.

Одержання цих знань досягається засвоєнням студентами спеціальної навчальної дисципліни «Комерційна діяльність посередницьких підприємств» шляхом проведення лекційних занять, організацією індивідуально-консультативної та систематичної самостійної роботи під керівництвом викладачів.

Мета курсу «Комерційна діяльність посередницьких підприємств» — дати студентам знання теоретичних основ та практичне вміння вирішення комплексу задач та ситуацій, які виникають у реальних умовах організації та планування комерційної діяльності посередницьких підприємств різних форм власності.

Завдання дисципліни: вивчення системи взаємовідносин посередницьких структур з виробниками і споживачами товарів і послуг; набуття вмінь і навичок творчого пошуку резервів і способів підвищення ефективності діяльності торгових посередників.

Задачами курсу виступають: засвоєння концепції комерційної діяльності підприємств в залежності від їхніх видів; методів формування попиту споживачів на продукцію та послуги; пошук підприємств-виробників та встановлення комерційних зв’язків і договірних відносин посередників; організація закупівлі та реалізації продукції та надання додаткових послуг; вивчення оборотних засобів комерційної діяльності та організації розрахунків; витрати комерційної діяльності та їхнє планування; ціноутворення в комерційній діяльності посередників; напрямки розвитку та вдосконалення комерційної діяльності посередників.

Внаслідок вивчення даного курсу:

а) студент повинен знати:

 • механізм дії комерційної діяльності посередницьких підприємств;
 • методи формування попиту діяльності споживачів на продукцію та послуги на підставі використання теорії маркетингу;
 • систему комерційних зв’язків зі споживачами та постачальниками;
 • форми і методи оперативної роботи по організації закупівлі та реалізації продукції та надання додаткових послуг;
 • порядок і методи розрахунків основних фінансових результатів комерційної діяльності посередників та ін.

б) студент повинен вміти:

 • із знанням справи використовувати на практиці одержані теоретичні та практичні знання, а також нормативні акти, які регламентують комерційну діяльність підприємств;
 • на науковій основі організувати та планувати усі сторони закупово — реалізаційної діяльності посередників;
 • здійснювати керівництво комерційною діяльністю посередницьких підприємств.

Основні питання дисципліни:

 1. Ринок і комерційна діяльність посередницьких підприємств
 2. Кон’юнктурні дослідження товарних ринків посередницьких підприємств
 3. Формування попиту споживачів на продукцію і послуги
 4. Комерційні зв’язки та договірні відносини посередників, умови продажу і транспортування
 5. Організація закупівель і реалізації продукції та надання додаткових послуг
 6. Матеріально-технічна база комерційної діяльності посередницьких підприємств
 7. Обігові кошти комерційної діяльності та організація розрахунків
 8. Планування витрат комерційної діяльності посередницьких підприємств
 9. Ціноутворення в комерційній діяльності посередників
 10. Методи оцінювання показників техніко-організаційного рівня посередницьких підприємств та ефективності обслуговування споживачів
 11. Напрямки розвитку і вдосконалення комерційної діяльності посередників