Діяльність підприємства в умовах ринку безпосередьо пов’язана з визначенням найбільш ефективних заходів інформування, переконання, нагадування споживачам про товари та послуги, саму фірму. Це вказує на те, що будь-який фахівець з маркетингу має володіти навичками комунікаційної діяльності. Отже, вивчення дисципліни “Маркетингова політика комунікацій” є обов’язковою при підготовці фахівців з маркетингу.

Маркетингова політика комунікацій синтезує всі переваги маркетингу та досягнення сучасної теорії комунікацій. Поєднуючись, вони   дають такий спільний ефект, який перевищує ефект кожного з них окремо. Завдання маркетингових комунікацій вбачають нині не тільки в безпосередньому збільшенні реалізації товарів, а й у посиленні поінформованості покупця про товар, зміні іміджу товару в певному напрямку, збудженні інтересу й бажання наслідувати інших людей, створенні іміджу переваги товару над усіма іншими тощо. Викладене вказує на те, що курс “Маркетингова політика комунікацій” допоможе студентам у їх підготовці, як фахівців, дасть обізнаність у цій справі.

Зміст тем  дисципліни

Тема 1. Комунікації в системі маркетингу. Лекції – 2 год., практ. – 2 год.

Змістом навчального матеріалу, що має бути засвоєним є : основні поняття. Реклама. Стимулювання збуту. Зв’язки з громадскістю. Реклама на місці продажу. Прямий маркетинг. Виставки та ярмарки. Упакування. Маркетинг і комунікації : цілі, завдання, сутність, функції. Характеристика учасників маркетингових комунікацій. Виробники товарів, споживачі, посередники, контролюючі організації, організації, що сприяють діяльності учасників маркетингових комунікацій. Законодавчі основи діяльності служб маркетингових комунікацій. Загальне законодовство щодо діяльносмті підприємств. Закон України “Про рекламу”. Закон України “Про недобросовісну конкуренцію” ( у частині, що стосується реклами ). Законодавство економічно розвинутих країн щодо підприємництва та діяльності маркетингових служб. Цілі та завдання курсу.
Література : 7 – с. 5-20; 11 – с. 21-53; 15 – с. 5-33

Тема 2. Стратегії і планування маркетингових комунікацій. Лекції – 2 год., практ. – 2 год.

Змістом навчального матеріалу, що має бути засвоєним, є : планування реклами та прийняття рішень. Особливості планування суспільних зв’язків. Розробка комплексної програми стимулювання збуту.
Методичні підходи до планування директ-маркетингу. Загальнометодичні підходи до планування маркетингових комунікацій.
Література : 16 – с. 97 — 141; 15 – с. 184 -296; 15 – с. 5-33

Тема 3. Рекламування товару. Лекції  — 2 год., практ. – 4 год.

Змістом навчального матеріалу, що має бути засвоєним є : реклама – основний засіб поширення інформації. Класифікація реклами. Процес рекламування. Теорія комунікації та її застосування у рекламі. Моделі ієрархії пізнання та  навчання. Планування рекламної кампанії. Вибір стратегій маркетингу і маркетингових комунікацій. Політика рекламної кампанії. Вибір цілей рекламування. Визначення цільової аудиторії. Рекламна політика. Вибір засобів інформації та носіїв реклами. Витрати на рекламування. Бюджет рекламної кампанії. Розробка рекламного звернення. Контроль ефективності рекламної кампанії. Пре- і посттестування.
Література : 1, 7 – с. 86-193; 11 – с. 54-89; 12, 13,14, 15 – с. 34-52

Тема 4. Стимулювання продажу товарів. Лекції – 2 год., практ. – 2 год.

Змістом навчального матеріалу, що має бути засвоєним є : види стимулювання. Стимулювання споживачів. Стимулювання посередників. Стимулювання торгового персоналу. Механізм стимулювання продажу. Особливості стимулювання. Цілі стимулювання збуту. Засоби стимулювання. Роль стимулювання у життєвому циклі продукту. План маркетингу і план стимулювання. Стимулювання споживачів. Знижки з цін. Поширення купонів. Премії. Безкоштовні зразки. Проведення лотерей, конкурсів, вікторин. Споживацький кредит. Безкоштовні супутні послуги. Сервіс. Цінове стимулювання. Пакування. Стимулювання посередників. Стимулювання власного торгового (збутового) персоналу.
Література : 7 – с. 194-225; 11-с. 90-125; 15 – с. 53-69

Тема 5. Організація роботи з громадскістю ( ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ ). Лекції – 2 год., практ. – 2 год.

Змістом навчального матеріалу, що має бути засвоєним є : визначення сфери діяльності. Маркетинг, комунікації, зв’язок з громадскістю. Постановка цілей. Розробка програми. Бюджет Особливості діяльності у сфері “паблік рілейшнз”. Стосунки з засобами масової інформації. Етика стосунків з пресою. Інформаційні послуги. Прес-релізи. Пресконференції та прийоми. Спонсоринг, його особливості та адресати. Сфери використання.
Література : 7 – с. 46-85; 11 – с. 126-172; 15 – с. 75-88, 16

Тема 6. Реклама на місці продажу. Лекції — 1 год., практ. – 2 год.

Змістом навчального матеріалу, що має бути засвоєним є : особливості рекламування на місці продажу, ефективність цієї реклами. Цілі рекламування на місці продажу, сфери застосування. Засоби інформативного, рекламного, стимулюючого характеру на місці продажу. Дизайн, елементи оформлення торгівельних точок, створення іміджу. Використання вітрин. Оформлення вітрин як форма реклами. Види вітрин. Особливості оформлення. Використання рекламно-оформлювальних матеріалів : вивіски, вказівки, цінники, ярлики, об’ємні конструкції, пакувальні матеріали тощо.
Використання зовнішньої реклами : на щитах, на товарах масового попиту, на повітряних кулях, на транспорті тощо.
Література : 11 – с.173-213;

Тема 7. Прямий маркетинг. Лекції – 1 год., практ. – 2 год.

Змістом навчального матеріалу, що має бути засвоєним є : поняття прямого маркетингу. Прямий маркетинг як складова частина маркетингових комунікацій. Засоби прямого маркетингу. Переваги та недоліки прямого маркетингу. Вартість. Організація роботи у сфері прямого маркетингу. Перелік адрес клієнтів. Типи адресних списків. Принципи поштової реклами. Складові посилкової реклами. Фактори, що зумовлюють використання посилкової реклами. Прогнозування реакції споживачів на прямий маркетинг.
Література : 7 – с. 24-27;  11 – с. 214-236;

Тема 8. Організація виставок і ярмарків Лекції – 1 год, практ. – 2 год.

Змістом навчального матеріалу, що має бути засвоєним є : сутність виставок та ярмарків, їх класифікація
Мета виставки (ярмарку), організація, розробка, графіки, підбір штатів та керівництво
Література : 11 – с. 237-273

Тема 9. Персональний продаж Лекції – 2 год., практ. – 2 год.

Змістом навчального матеріалу, що має бути засвоєним є : визначення персонального продажу, його види і конунікаційні особливості. Організаційні форми персонального продажу. Принципи роботи в умовах персонального продажу. Рекомендації ефективного персонального продажу. Поняття сітьового маркетингу. Десять уроків на серветці. Переваги та недоліки сітьового маркетингу над щоденними випадковими зустрічами.
Література : 7 – с. 27-45; 11 – с. 274 – 309; 15 – с.70-74

Тема 10. Упаковка як засіб комунікації Лекції – 2 год., практ. – 2 год.

Змістом навчального матеріалу, що має бути засвоєним є : сутність упаковки, її мета та роль у комунікаціях. Елементи упаковки. Сучасна маркетингова концепція упаковки товарів. Підходи до створення тари. Дизайн упаковки. Упаковка і засоби товарної інформації. Товарна інформація. Основоположна інформація. Словеснпа, цифрова, образотворча, символічна, штрихова інформація упаковки. Інформаційні знаки та їхня комунікаційна роль. Упаковка і фірмовий стиль.
Література : 11 – с. 310-335

Тема 11. Інтегровані маркетингові комунікації. Лекції – 1 год, практ. – 2 год.

Змістом навчального матеріалу, що має бути засвоєним є : зміст і значення інтегрованих маркетингових комунікацій. Синергічний ефект. Література : 11 – с. 310-335 ; 18 – с. 171 – 175

Тема 12. Спонсорування. Лекції – 1 год., практ. – 2 год

Змістом навчального матеріалу, що має бути засвоєним є : сутність спонсорингу, його особливості. Сфери застосування спонсорингу
Література : 16 – с. 78 — 80

Тема 13. Брендинг. Лекції – 1 год., практ – 2 год

Змістом навчального матеріалу, що має бути засвоєним є : розвиток сучасного брендингу.
Сутність брендингу. Перетворення товарної марки в бренд. Моделювання бренда.
П’ять типів індивідуальності бренда. Позиціонування бренда.
Література : 16 – с. 78 — 80

Тема 14. Організація маркетингових комунікацій. Лекції – 2 год., практ. – 2 год.

Змістом навчального матеріалу, що має бути засвоєним є : управління маркетинговими комунікаціями як складова частина маркетингу. Форми організаційних служб маркетингових комунікацій. Завдання та функції служб маркетингових комунікацій.
Література : 11 – с. 336-370

Тема 15. Оцінювання ефективності маркетингових комунікацій. Лекції – 2 год., практ. – 2 год.

Змістом навчального матеріалу, що має бути засвоєним є : аналітична оцінка сучасних методів. Визначення комунікативної ефективності комплексу маркетингових комунікацій. Використання економіко-математичних моделей.
Література : 16 – с. 153 – 187 ; 15 – с. 297 — 372