Тематика курсових робіт з дисципліни «Маркетинг»

1. Еволюція поглядів на роль маркетингу в компанії

2. Задоволення потреб споживача як мета діяльності і як засіб маркетингу

3. Проблеми етики маркетингу

4. Вітчизняний маркетинг в умовах глобалізації світової економіки

5. Відповідність концепції маркетингу потребам сьогодення

6. Сутність та перспективи розвитку маркетингу некомерційних організацій

7. Основні пріоритети концепції маркетингу взаємодії

8. Маркетингові заходи привертання уваги споживачів

9. Методи прогнозування попиту на товари споживчого призначення

10. Основні фактори, що визначають поведінку індивідуального споживача

11. Роль маркетингу в ринковій економіці

12. Алгоритм еволюції концепції маркетингу

13. Переваги, недоліки, сфера застосування концепції соціально-етичного маркетинг

14. Передумови виникнення та сутність концепції маркетингу взаємодії

15.  Ієрархія споживчих потреб А.Маслоу, та її роль у розвитку теорії мотивації

16. Особистісні фактори, що визначають поведінку покупців на ринку

17. Маркетингове середовище фірми, основна мета його вивчення

18. Сутність та основні підходи до визначення поняття «комплекс маркетингу»

19. Алгоритм дослідження та прогнозування ринкової кон’юнктури

20. Маркетингові підходи до формування господарчого портфелю фірми

21. Маркетингові аспекти управління конкурентними позиціями фірми на ринку

22. Конкурентоспроможність фірми, методика оцінки

23. Основні проблеми розвитку маркетингу на вітчизняних підприємствах

24. Сутність концепції ринкової сегментації.

25. Сутність процесу позиціонування товару

26. Комплексна система управління маркетинговим потенціалом підприємства

27. Інтеграційні стратегії у системі маркетингу

28. Стратегічне планування маркетингової діяльності

29. Підходи до аналізу індивідуальних споживачів

30. Підходи до аналізу споживачів товарів промислового призначення

31. Основні проблеми запровадження в практику господарювання концепції маркетингу відносин

32. Моделювання споживчої поведінки на промисловому ринку.

33. Моделювання споживчої поведінки на споживчому ринку.

34. Поведінкова реакція споживачів.

35. Методичні підходи до оцінки вартості бренду.

36. Телемаркетинг як сучасний спосіб формування клієнтської бази даних

37. Моделі прийняття стратегічних маркетингових рішень

38. Основні підходи до оцінки маркетингових рішень

39. Розвиток банківського маркетингу в Україні: проблеми, перспективи

40. Розвиток маркетингу послуг в Україні: проблеми, перспективи

41. Стан та перспективи розвитку маркетингу туризму в Україні

42. Аналіз застосування сучасних маркетингових технологій вітчизняними підприємствами.

43. Практичний мерчандайзинг

44. Проблеми теорії та практики позиціювання в маркетингу

45.  Сутність, особливості розробки і роль місії організації в управлінському процесі

46. Різноманітність підходів до класифікації видів маркетингу

47. Взаємозв’язок основних складових комплексу маркетингу.

48. Етапи та принципи стратегічного планування маркетингу.

49. Порівняльна характеристика моделей стратегічного планування маркетингу.

50. Роль мотивації у формуванні стратегічної поведінки фірми.

51. Критичний аналіз методів оцінки конкурентних переваг.

52. Критичний аналіз методів оцінки конкурентних позицій фірми на ринку...

53. Переваги, недоліки та сфера застосування концепції вдосконалення виробництва.

54. Переваги, недоліки та сфера застосування концепції інтенсифікації комерційних зусиль.

55. Переваги, недоліки та сфера застосування концепції вдосконалення продукту.

56. Дослідження схем методичного взаємозв’язку стратегічного та оперативного планування маркетингової діяльності.

57. Роль випадкових подій у формуванні умов для конкурентних переваг фірми.

58. Особливості застосування методів прогнозування при формуванні плану маркетингу.

59. Оцінка ефективності маркетингового управління.

60. Сутність і зміст процесу контролю й аналізу маркетингової діяльності.

61. Управління комунікаційною політикою фірми.

62. Управління політикою руху товару фірми.

63. Управління товарною політикою фірми.

64. Управління ціновою політикою фірми.

65. Ефективність та рентабельність маркетингу.

66. Ринкове сегментування та маркетинг взаємовідносин з клієнтами,

67. Брендінг та стратегії бренд-менеджменту.

68. Розвиток товарного асортименту фірми.

69. Ціноутворення у відповідності з потребами ринку.

70. Система маркетингових каналів та конкурентні переваги.

71. Стратегії стимулювання продажу

72. Способи підсилення впливу рекламної інформації.

73. Способи активізації торгової марки.

74. Оптимізація маркетингових інвестицій для забезпечення прибутковості продажу.

75. Управління інтеграцією маркетингу в інформаційні системи фірми.

76. Основні підходи до організаційного забезпечення реалізації планів маркетингу.

77. Дослідження ринку – найпоширеніший напрям маркетингових досліджень.

78. Сегментація і вибір цільових ринків.

79. Стратегічний моніторинг конкурентного маркетингового середовища.

80. Концептуальна модель холістичного маркетингу.

81. Концептуальна модель інтегрованого маркетингового управління підприємством.

82. Стратегічні альтернативи розвитку підприємства.

83. Порівняльна характеристика моделі і методів портфельного аналізу.

Затверджено на засіданні кафедри «Маркетингу»